Datblygu > Hyfforddi

Hyfforddi

Mae hyfforddwyr yn rhan fawr o’r gweithlu yn y clybiau ledled Cymru. Mae’r gwaith hanfodol mae’r hyfforddwyr yn ei wneud yn gyrru rhwyfo yng Nghymru yn ei flaen drwy’r amser, gan sicrhau bod y rhwyfwyr yn gwneud cynnydd ac yn mwynhau’r gamp, a chynnal amgylchedd diogel i ni i gyd hefyd.                             

Mae hyfforddi’n gallu bod yn ffordd grêt o fwynhau rhwyfo o bersbectif cwbl newydd a datblygu eich sgiliau. Mae’n hawdd iawn dechrau hyfforddi a does dim cost am ddechrau ar y llwybr. Dechreuwch drwy siarad gyda’r hyfforddwyr eraill yn eich clwb a dechrau cysgodi a chefnogi hyfforddwyr eraill. Pan fyddwch chi’n barod i ddysgu mwy ac eisiau arwain sesiynau, mae tystysgrif Lefel 2 ar gael ledled Cymru. Hefyd, bydd Rhwyfo Cymru yn cynnal gweithdai a chynadleddau drwy gydol y flwyddyn i gynnig rhagor o gyfleoedd dysgu. Mae gwybodaeth am ddeunyddiau a chyfleoedd dysgu pellach ar gael yn y cwchdy.              

 

Tystysgrif Hyfforddi Lefel 2                     

UKCC Lefel 2 mewn Hyfforddi Rhwyfo ydi’r safon ofynnol sy’n cael ei hargymell ar gyfer prif hyfforddwyr. Mae Rhwyfo Cymru yn defnyddio’r dystysgrif hon mewn partneriaeth â British Rowing a 1st4Sport. Mae’r cwrs ar gael i rwyfwyr afon a môr gyda dim ond gwahaniaethau bychain. Mae tiwtoriaid yn cael dysgu grŵp hyd yn oed os oes rhwyfwyr o’r ddwy ddisgyblaeth ar yr un cwrs.    

I gael rhagor o wybodaeth am Lefel 2, beth sydd ei angen cyn ymgeisio am y dystysgrif neu i archebu lle ar gwrs, dilynwch y ddolen yma i wefan British Rowing. Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy gysylltu â’n Swyddog Datblygu. Os am symud ymlaen i Lefel 3 neu ennill Lefel 2 mewn Cryfder a Siapio, mae cyrsiau ar gael drwy British Rowing.


Gweithdy Rhwyfo Dan Do

Mae Rhwyfo Cymru yn cynnig gweithdy rhwyfo dan do ar gyfer y rhai sy’n dymuno hyfforddi a datblygu rhwyfo dan do fel camp. Rhagor o wybodaeth ar gael yma.