Amdanom Ni > Rhwyfo Môr

Sut mae dechrau?

Mae digon o glybiau rhwyfo môr yng Nghymru gyda chalendr rasio llawn sy’n cynnwys rhyw 25 ras. Os ewch chi i wefan Cymdeithas Rhwyfo Môr Cymru ac edrych ar y map, fe welwch chi eich clwb agosaf. Mae’r rhan fwyaf o glybiau’n cynnig sesiynau dysgu rhwyfo i ddechreuwyr. Fel dewis arall, mae posib defnyddio’r help sydd ar gael i sefydlu eich clwb eich hun! Mae gan Gymdeithas Rhwyfo Môr Cymru gwch llogi neu ddau yn benodol ar gyfer y pwrpas yma. Mae’r cychod yn rhai sefydlog ac yn hawdd dysgu rhwyfo ynddyn nhw. Hefyd mae’n hawdd eu haddasu i bobl, yn ôl yr angen.

Rhwyfo Môr 

Mae rhwyfo môr trefnus yng Nghymru’n gamp gymharol newydd ond mae’n ehangu’n gyflym iawn. Mae bron i holl weithgarwch rhwyfo môr Cymru’n digwydd mewn Cychod Hir Celtaidd. Cychod môr sefydlog ydi’r rhain, ond mae rhai cychod seddi llithro ar gael. Mae’r Cwch Hir Celtaidd yn gwch seddi sefydlog i bedwar rhwyfwr. Mae’n gwch diogel ac addas iawn ar gyfer y môr. Ar hyn o bryd, mae rhyw 95 yng Nghymru a sawl un yn Iwerddon. Mae clybiau Cymru’n mynychu pencampwriaethau clwb Ewropeaidd a Byd ar gyfer rhwyfo môr. Mae’n gamp gymunedol, yn gynhwysol iawn ac yn croesawu pob lefel. Er hynny, mae ochr eithriadol anturus i’r gamp hefyd. Mae’r rasys cynghrair yn 3 i 4 milltir ac mae’r rasys heb fod yn rhai cynghrair yng Nghymru’n amrywio o rhwng 7 ac 14 milltir. Hefyd, mae Her Geltaidd yn cael ei chynnal, ras dros nos barhaus o Arklow yn Iwerddon i Aberystwyth yng Nghymru. Mae’r rasio’n gallu bod yn eithriadol gystadleuol, neu’n gymaint o hwyl ag y dymunwch chi. Mae llawer o sesiynau rhwyfo cymdeithasol ar gael hefyd i chi ymuno â nhw.