Datblygu > Gwasanaethau

Astudiaethau Achos

Mae’r astudiaethau achos canlynol yn dangos y math o arfer da, y gwaith partneriaeth a’r arloesi rydyn ni’n dymuno eu hybu ymhellach er mwyn cryfhau ac ehangu’r gymuned rwyfo.

Am y Gwasanaethau Datblygu

Mae Rhwyfo Cymru yn gweithio gyda’i bartneriaid i ddyblu nifer y cyfranogwyr sy’n rhwyfo. Hefyd, mae dyhead i dargedu’r twf yma i gynnwys grwpiau anodd eu cyrraedd, gan wneud rhwyfo’n fwy cynrychioliadol o’r gymuned.  

Y gweithlu ehangach yn y byd rhwyfo ydi asgwrn cefn y gamp ac mae Rhwyfo Cymru yn benderfynol o sicrhau ei fod wedi’i hyfforddi a’i gymell yn briodol ac, yn bwysicach na dim, yn cael ei werthfawrogi. Byddwn yn cynyddu nifer y gwirfoddolwyr newydd ac yn cadw’r gwirfoddolwyr presennol. Mae hyn yn cynnwys ffocws ar bob swyddogaeth yn y gweithlu, ac eithrio’r hyfforddwyr, sydd â’u hamcan eu hunain.

Bydd Rhwyfo Cymru yn datblygu ac yn cyflwyno rhaglen addysgu hyfforddwyr sy’n cael ei hystyried fel rhaglen o safon byd. Bydd y rhaglen hon yn cael ei barnu yn erbyn rhaglenni cyfatebol y campau eraill ym Mhrydain a’r gwledydd rhwyfo ym mhob cwr o’r byd. 

Am y Gwasanaethau Datblygu

I gael rhagor o wybodaeth am ddechrau hyfforddi neu gyfleoedd i ddatblygu eich arferion hyfforddi ymhellach, mae rhagor o gyfarwyddyd a chefnogaeth ar gael drwy’r cwchdy, drwy gofrestru am ddim.

Cyngor am Gyllid Grant

Mae nifer o gyfleoedd cyllido ar gael i glybiau yng Nghymru - edrychwch ar y dolenni isod. Rydyn ni bob amser yma i gefnogi eich ceisiadau chi am gyllid i’ch clwb. Cofiwch gysylltu â’r Swyddog Datblygu Rhwyfo i gael rhagor o gefnogaeth.

Cyngor am Gyllid Grant gan Chwaraeon Cymru

Y Mudiad Rhwyfo