Amdanom Ni > Rhwyfo Dan Do

Sut mae Dechrau 

Mae’n hawdd dechrau rhwyfo dan do. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud ydi ymuno â champfa neu glwb rhwyfo sydd â pheiriannau rhwyfo ar gael, a dechrau arni. Bydd hyfforddwr neu swyddog mewn campfa’n gallu dangos i chi sut mae defnyddio’r peiriant a chyrraedd eich nod. Edrychwch ar y canllaw cyflym yma cyn dechrau arni, i weld sut dechneg ddylech chi ei defnyddio.

Gweithdy

Rydyn ni wedi datblygu gweithdy sy’n cael ei gymeradwyo gan SkillsActive ar gyfer hyfforddwyr, athrawon, hyfforddwyr mewn campfeydd neu rwyfwyr, i ddatblygu eu sgiliau a chynnig cyfle i ddysgu mwy am sut mae cyflwyno sesiwn rhwyfo dan do safonol. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

 

Rhwyfo Dan Do

Mae rhwyfo dan do ar gael i unrhyw un o unrhyw oedran, gallu neu lefel ffitrwydd. Mae’r peiriannau rhwyfo dan do ar gael ym mhob maint a siâp ac fel rheol maen nhw ar gael mewn clybiau rhwyfo, ysgolion a champfeydd. Mae defnyddio’r peiriant rhwyfo dan do’n gallu golygu ymarfer trwyadl i fwyafrif cyhyrau’r corff, heb godi pwysau. Hefyd, mae posib addasu peiriannau rhwyfo dan do gyda seddi sefydlog, fframiau i gymryd lle’r llithren neu hyd yn oed ddarparu sylwebaeth sain drwy ap, i helpu amrywiaeth eang o bobl sydd ag anableddau. Mae rhwyfo dan do’n gallu bod yn grêt er mwyn cadw mewn siâp, datblygu ffitrwydd a pherfformiad mewn amrywiaeth o chwaraeon, neu er mwyn cystadlu mewn cystadlaethau rhwyfo dan do hyd yn oed. Does dim rhaid i chi fod ar eich pen eich hun bob amser; mae’n gallu bod yn weithgaredd grŵp grêt gyda ffrindiau’n cyrraedd targedau gyda’i gilydd, neu fel rhan o ddosbarth criw.