Perfformiad

Perfformiad 

Mae gan Rhwyfo Cymru raglen berfformio sefydlog sydd wedi datblygu’n sylweddol dros y pedair blynedd diwethaf, gydag enw da am adnabod a datblygu rhwyfwyr. O ran ei hathroniaeth, mae’r rhaglen yn rhoi lle canolog i’r rhwyfwr ac mae wedi cynhyrchu rhwyfwyr sydd wedi cynrychioli Prydain Fawr mewn pencampwriaethau Byd ac Ewropeaidd ar lefel hŷn, dan 23 oed ac yn y categorïau iau.            

Hefyd, mae Rhwyfo Cymru wedi cael perfformiadau cryf yn Regata’r Gymanwlad ac yn y Regata Ryngwladol Gartref flynyddol, gan ennill rhai tlysau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

Mae sgwad perfformio Rhwyfo Cymru yn hyfforddi’n rheolaidd yng Nghaerdydd ac yn cael ei hyfforddi gan Hyfforddwr Datblygu Perfformiad Uchel Cenedlaethol Rhwyfo Cymru, Karl Offord.

Yr Academi a Rhwyfo dros Gymru

Yr Academi

Mae’r sgwad yma o unigolion talentog wedi cael eu derbyn yn gyflym i’r byd rhwyfo drwy fodloni mesurau llym sydd wedi cael eu datgan i arwain at berfformio mewn rhwyfo. Hefyd, mae ein rhaglen Academi’n cael ei chydnabod nawr gan Rwyfo Prydain Fawr fel canolfan Satellite Start. Mae’n cael ei harwain gan Hyfforddwraig Academi Rhwyfo Cymru, Liz Lewis.

Regata Ryngwladol Gartref

Bob blwyddyn mae tîm o Rwyfwyr Cymru’n cystadlu yn erbyn Lloegr, Iwerddon a’r Alban yn y Regata Ryngwladol Gartref. Eleni cynhaliwyd y regata ar 26ain Gorffennaf 2014 yn Iwerddon ac mae’r canlyniadau ar gael yma.

I gael eich dewis i gystadlu dros Gymru yn y Regata Ryngwladol Gartref, mae’n rhaid i chi fodloni’r  Polisi Dethol yma a mynychu ein treialon. Bydd manylion y rhain ar gael yma ar gyfer regata 2015, a fydd yn cael ei chynnal yn yr Alban. 

Regata’r Gymanwlad

Mae Regata’r Gymanwlad yn cael ei chynnal bob 4 blynedd ar yr un pryd â Gemau’r Gymanwlad, ond heb ei chynnwys yn y Gemau eto. Cynhaliwyd regata 2014 ar Lyn Strathcylde ger Glasgow ar y 9fed a’r 10fed o Awst a daeth sgwad Cymru’n 4ydd yn y tabl, gan ennill 10 medal. Y canlyniadau ar gael yma.