Amdanom Ni > Rhwyfo Afon

Clybiau cysylltiedig

  • Gogledd
  • De-orllewin
  • Centro-sur
  • De-ddwyrain


  • 1
  • 2

Rhwyfo Afon

Mae rhwyfo’n cael ei gynnal ar afonydd a llynnoedd ledled Cymru. Fel rheol, cychod seddi llithro ydi’r rhain ac maen nhw naill ai’n gychod dosbarth Olympaidd 'cain' neu’n gychod lletach, mwy sefydlog, sy’n cael eu ffafrio gan lawer wrth ddysgu rhwyfo a rhwyfo gan ganolbwyntio mwy ar hamddena. Mae cystadlaethau’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn gydag amrywiaeth o rasys afon dros y gaeaf, a regatas gyda rasio ochr yn ochr mwy cyffrous dros yr haf. Mae teithiau’n dod yn fwy poblogaidd gyda’r rhwyfwyr sy’n cymryd eu hamser i archwilio darnau newydd o afonydd; does dim gwobr am orffen yn gyntaf, dim ond y pleser o gael mynd ar drip cymdeithasol. Mae para-rwyfo (rhwyfo addasol ydi’r enw ffurfiol) yn rhwyfo neu sgwlio i bobl sydd ag anableddau/cyfyngiadau corfforol, synhwyraidd neu ddysgu. Mae posib addasu’r offer i gynnwys pawb bron.

Sut mae Dechrau 

I gael mwy o wybodaeth am ddechrau dysgu rhwyfo afon, defnyddiwch y dolenni ar y chwith i ddod o hyd i’ch clwb agosaf sy’n cynnig yr hyn fyddech chi’n ei hoffi. Mae’r rhan fwyaf o glybiau naill ai’n cynnig eu rhaglen dysgu rhwyfo eu hunain neu’n defnyddio canolfannau chwaraeon dŵr lleol ar gyfer cyrsiau dysgu rhwyfo. Bydd y clwb y byddwch chi’n cysylltu ag o’n gallu rhoi cyngor i chi. Os ydych chi’n rhwyfo ar hyn o bryd ond wedi symud i ardal newydd, neu’n dod yn ôl at y gamp, dylai’r rhan fwyaf o glybiau allu darparu ar eich cyfer chi heb i chi orfod gwneud cwrs dysgu rhwyfo.